Nuugaatsiaq:
 
 

 

 

        Qaarsut
Qaarsut

  Ikerasak

Ikerasak

  Illorsuit

Illorsuit

 

Bygderne i Uummannaq kommune

Af forvaltningschef Kunuunnguaq Fleischer

Disse sider fortæller lidt om bygderne i kommunen set dels som lærer med mange års bygdeerfaring og dels som leder af børne- og kulturforvaltningen i Uummannaq Kommune. I skoleåret 2006/2007 kommer vi til at mangle lærere i bygderne, specielt i dansk, engelsk, naturfagene (fysik/kemi), men også lærere, der kan undervise i faget grønlandsk, er velkomne. 

Det er mit indtryk, at mange unge lærere holder sig tilbage fra bygderne, p.gr.a. nogle ideer om, at man let bliver ensom, at der er ikke så meget at give sig til, man kender ikke nogen, der er ikke det udbud af varer, man er vant til o.s.v. Nu er det godt nok en del år siden, jeg sidst boede i en bygd, men i de 11-12 år, jeg har boet i en bygd, har jeg aldrig nogensinde følt mig ensom – tvært imod, jeg havde altid rigeligt at lave, enten på skolen eller ude i naturen, og hvis vi manglede noget, kunne vi altid få tingene med næste helikopter. Selvfølgelig er det meget individuelt, hvordan bygdelivet opleves, men det er helt klart mit indtryk, at de allerfleste meget hurtigt falder til, og får sig nogle oplevelser for livet.

Dog bør man altid overveje, hvorvidt ens personlighed og temperament i det hele taget er til et liv blandt få mennesker i et område med vintermørke, og hvor nok så megen detailleret planlægning hvert øjeblik kan slås i stykker af fx en snestorm eller aflyst helikopter. Endvidere er det min erfaring, at personer, der forsøger at starte på en frisk fx efter en skilsmisse, p.gr.a. problemer med alkohol, arbejdet eller andre personlige årsager uden på forhånd at have et afklaret forhold til problemet "hjemmefra" blot får forstærket problemerne, og ofte kommer til at mangle energi til andre end sig selv.      

Nedenfor kan man klikke og måske få svar på nogle af sine spørgsmål om bygderne i Uummannaq Kommune.

Bygdernes størrelse
Løn og ansættelsesvilkår
Bolig
Dagpleje og børnehave
Fritid
Fag/fagfordeling/skemaer
Radio/TV og telefon/internet
Sundhed
Transport
Butikker og mad
Folkeskolen
Yderligere information

Du kan også vælge at klikke nedenfor og mere specifikt se, hvad de respektive bygder kan tilbyde dig (disse links mangler desværre stadig at blive opdateret).


Bygdernes størrelse retur til top

I alle bygder i Uummannaq Kommune findes: Skole, kirke (enkelte steder i samme bygning), butik, posthus, filialkontor for Uummannaq Kommune, servicehus (hvor forskellige servicefunktioner tilbydes), sygeplejestation og forsamlingshus. Desuden er der i alle bygder et fiskeindhandlingssted, hvor der i enkelte bygder også sker en vis forarbejdning af fisken (mest hellefisk). Af alle disse steder har skolen en meget central rolle, da mange aktiviteter kommer til at foregå her.

Nogle tal for vore bygder i kommunen (pr. 1. januar 2006):

Bygd

Indbyggere

Elever

Klasser

Lærere

km til Uummannaq

Saattut

245

50

7

8

26

Illorsuit

93

29

4

4

100

Ikerasak

278

56

7

8

45

Qaarsut

195

41

4

7

21

Ukkusissat

186

39

5

5

50

Niaqornat

69

9

2

2

80

Nuugaatsiaq

96

20

3

4

133


Løn og ansættelsesvilkår retur til top

For at høre nærmere om løn - og ansættelsesvilkår kan du kontakte kommunens personalekonsulent Elisabeth Pjettursson på telefon: +299 95 44 15 email: elpj@uummannaq.gl eller forvaltningschef Kunuunnguaq Fleischer, tlf.: +299 95 44 50 email: kunf@uumannaq.gl

Du kan også søge information om diverse aftaler, løntabeller mv. på den grønlandske lærerforenings hjemmeside: www.imak.gl eller de grønlandske kommuners landsforenings hjemmeside: www.kanukoka.gl


Bolig retur til top

Alle lærere får tildelt en bolig. I bygderne er det ensbetydende med et hus - da der ikke er etage- og lejlighedsbyggeri. De to mest almindelige boligtyper i bygderne er:

  • Type67-12; en bolig i 2 plan på ca. 85m2. På 1. salen 2 værelser, gang og depotrum. I stueplan entre, toilet/bad, køkken/fyrrum og stue.
  • Type Illorpput2000; 104m2 i eet plan som typisk indeholder: entre, bad/toilet, gang, vinkelbygget stue/køkken og 4 værelser.

Huslejen ligger omkring 1000 kr/måned - ofte lavere. Man skal i de fleste tilfælde selv hente vand og olie.

Kommunens personalekonsulent vil kunne oplyse, hvilken type bolig, der stilles til rådighed.

[klik for at forstørre] [klik for at forstørre] [klik for at forstørre] [klik for at forstørre]


Dagpleje og børnehave retur til top

Der er dagpleje (eller mulighed herfor) i Illorsuit, Qaarsut og Ukkusissat. I Saattut er der pr. 1. januar 2004 taget en ny børneinstitution i brug normeret til 24 børn. Ikerasak har i nogle år haft en lignende institution.
Institutioner/dagpleje koster ca. 2000 kr/måned.



Fritid retur til top

Fritidsmulighederne varierer meget fra bygd til bygd. Alle bygder har en fritidsleder, som skal være med til at etablere forskellige tilbud til specielt børn og unge. Der er forskellige foreninger i alle bygder, hvor sportsforeningerne har en fremtrædende rolle.

Naturen spiller en stor rolle for fritidsaktiviteterne, hvor fangst, fiskeri, fjeldvandring, hundeslædekørsel og sejlads udgør nogle af mulighederne.

Generelt er Uummannaq fjorden et meget smukt område med stabilt vejr og temperaturen sniger sig uden problemer op over de +10 grader i sommermånederne (hvilket føles meget varmt på grund af den lave luftfugtighed).

 


Fag/fagfordeling/skemaer retur til top

Første udgave af næste skoleårs aktivitetsplan (inkl. lønberegning for lærerne) skal være færdig senest den 15. juni, hvor den endelige plan så skal være færdig senest den 1. august.

For at have lidt luft til planlægningen, starter vi i begyndelsen af kalenderåret med, at alle skolelederne i kommunen samles i byen for at lægge en fælles strategi for næste skoleår.

Vi har i år i første omgang sat fristen for nye ansøgninger til 1. april, med håb om at dette vil betyde, at næste skoleårs planlægning kan være færdig inden for tidsrammen. Dette vil igen betyde, at alle lærere får god tid til at komme med fagønsker, skemaønsker, ønsker om videreuddannelse mv.

 


Radio/TV og telefon/internet retur til top

I alle bygder kan man både se og høre Grønlands Radio/TV – KNR. Desuden kan Uummannaq lokalradio høres i nogle af bygderne. Alle kan naturligvis få telefon og internet.

IT bliver udbygget på alle bygdeskolerne. I 2004 fik alle bygdeskoler sat 5 nye PC’er op. Alle skoler er koblet til det grønlandske skoledatanet – ATTAT. Ukkusissat, Saattut, Ikerasak og Qaarsut har sammen med byskolen fået videokonferenceudstyr, således at fjernundervisning kan igangsættes fra det nye skoleår. Desuden får Niaqornat, Illorsuit og Nuugaatsiaq mindre anlæg, som kan kommunikere med de større videokonferenceanlæg. 



Sundhed retur til top

Alle bygder har en sygeplejestation - hvor der dagligt er konsultation, som varetages af en ”jordemoder”. Ved mere alvorlig sygdom flyves/sejles man til sygehuset i Uummannaq, hvor der er læger og sygeplejersker.
Lægen kommer flere gange om året på bygdebesøg - ligesom tandlægen fra Uummannaq har et årligt besøg. Som oftest vil det være sådan, at man får klaret læge- og tandlægebesøg, når man alligevel er i Uummannaq - hvilket man er mindst et par gange om året.


Transport retur til top

Den offentlige transport i kommunen foregår via helikopter. I alle bygder er der en helikopterlandingsplads (helistop), og der er et par ugentlige afgange. Fra Qaarsut (hvor lufthavnen ligger) er der videre forbindelse til resten af verden – i år mindst 3 gange ugentligt.  En billet til Uummannaq koster knap 600 kr. Fra foråret 2006 vil transporten til bygderne foregå med luftpudebåd til samme pris som helikopteren.

Transport af gods og varer i sommerhalvåret foregår via fragtskib, som anløber bygderne ca. hver 11. dag. I vinterhalvåret foregår transporten via snescooter, slæder og helikopter.
Et lift med en jolle eller en snescooter kan man næsten altid få - ganske gratis.


Butikker og mad retur til top

Pilersuisoq har butik i samtlige bygder, ligesom flere af bygderne har små kiosker. Udbudet af varer i bygderne varierer, men som hovedregel er der i bygderne mulighed for at købe samme type varer som i selve byen, dog kan udbudet af fx frugt og grønt i perioder være temmelig sparsomt, men i og med at internettet også er nået ud til bygderne, er der herigennem mulighed for at anskaffe sig alt, hvad bygden selv ikke kan levere.

I øvrigt findes der en række firmaer både i Grønland og Danmark, som har specialiseret sig i at sende varer fx køle- og frysevarer til bygderne. Disse firmaer sælger som regel også til private til meget fornuftige priser. Jo længere hen i issæsonen man kommer, jo mere tom bliver butikken - hvilket man kan tage med ophøjet ro, hvis man selv har bestilt varer.


[klik for at forstørre] [klik for at forstørre] [klik for at forstørre] [klik for at forstørre] [klik for at forstørre]


Folkeskolen retur til top

Som det ses andetsteds er der forskel på skolernes størrelse i bygderne i Uummannaq Kommune. Fra 9 elever i Niaqornat til knap 60 i Ikerasak til næste skoleår, det bevirker igen, at der er forskel på antallet af klasser og undervisningens organisering.

Med den nye forordning, som i høj grad lægger op til holddannelse på tværs af årgange og klasser samt en fleksibel planlægning af skoleåret ud fra en årsnorm, kan det siges, at den måde bygderne i Grønland igennem mange år har organiseret undervisningen på, nu også er mulig på byskolerne, hvor der kan være flere spor på en enkelt skole.

Men det skal ej heller skjules, at vi har vore daglige problemer. Der er som så mange andre steder i Grønland problemer med alkoholiserede familier, omsorgssvigt og truede børn, som igen giver sig udslag i uhensigtsmæssig adfærd i skolen.

Uummannaq Kommune er indstillet på at gøre en målrettet indsats på området, og er i gang med forskellige initiativer, bl.a. ved oprettelsen af en psykologstilling, tilbud om alkoholafvænning, videreuddannelse af institutionspersonale og andre faggrupper mv.   



Yderligere information retur til top

Du kan selv læse dig til den nyeste lovgivning på folkeskoleområdet ved at slå op under lovgivning i Hjemmestyrets hjemmeside: www.nanoq.gl både under forordninger og bekendtgørelser fra 2002.

Læreplaner ses under: www.p-center.gl

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte: forvaltningschef Kunuunnguaq Fleischer

Tlf.: +299 954450, email: kunf@uummannaq.gl
eller de enkelte bygdeskoler:

Qaarsut: skoleleder Esben Skytte Christiansen, tlf./fax +299 95 76 33, email:kaalipatuarfia@greennet.gl

Illorsuit: skoleleder Ida Bjarka Kristensen, tlf./fax: +299 95 73 26, email: aaraliup@greennet.gl

Nuugaatsiaq: skoleleder Barbara Strøm-Baris, tlf./fax: +299 95 64 27, email: saamupnu@greennet.gl

Niaqornat: skoleleder Mathias Therkelsen, tlf./fax: +299 95 55 26, email:mathias.therkelsen@attat.gl

Saattut: skoleleder Mati Jensen, tlf./fax: +299 95 69 33, email: muusap@greennet.gl

Ukkusissat: skoleleder Iivaaraq Jensen, tlf./fax: +299 95 62 33, email:pilerfik@attat.gl

Ikerasak: skoleinspektør Nikoline Cortzen, tlf./fax: 95 50 33, email: olaike@greennet.gl